BITSAT 2022: Daty, formularz zgłoszeniowy, schemat egzaminu, rezerwacja miejsca, karta wstępu » Zero Vigyan (2023)

BITSAT 2022: Daty, formularz zgłoszeniowy, schemat egzaminu, rezerwacja miejsca, karta wstępu » Zero Vigyan (1)

BITSAT 2022– Birla Institute of Technology and Science (BITS) Pilani uznany za uniwersytet zaprasza do składania wniosków o przyjęcie na wszystkie zintegrowane programy pierwszego stopnia BITS, Pilani, w kampusie Pilani, kampusie Goa i kampusie Hyderabad na rok akademicki 2022-23 na na podstawie komputerowego internetowego testu wstępnego – BITSAT 2022 przeprowadzonego przez firmę BITS, Pilani.

Sprawdź wszystkie szczegóły ntBITSAT 2022poniżej tutaj.

Dołącz do naszego kanału Telegram

Dostępne kursy

Zintegrowane studia pierwszego stopnia, na które rekrutacja odbywać się będzie w oparciu o BITSAT 2022:

W BITS Pilani – Pilani Campus

BYĆ.Chemiczny, cywilny, informatyczny, elektryczny i elektroniczny, elektroniczny i oprzyrządowania, elektroniczny i komunikacyjny, mechaniczny, produkcyjny.
B.Pharm.B. Farmacja.
mgr inż.Nauki biologiczne, chemia, ekonomia, matematyka, fizyka i
mgr inż.Badania ogólne.

W kampusie BITS Pilani - KK Birla Goa

BYĆ.Chemia, informatyka, elektronika i komunikacja, elektryka i elektronika, elektronika i oprzyrządowanie, mechanika.
mgr inż.Nauki biologiczne, chemia, ekonomia, matematyka i fizyka.

W BITS Pilani – kampusie Hyderabad

BYĆ.Chemiczny, Cywilny, Informatyczny, Elektronika i komunikacja, Elektryczny i elektroniczny, Elektronika i oprzyrządowanie, Mechaniczny. B. Farmacja.
mgr inż.Nauki biologiczne, chemia, ekonomia, matematyka i fizyka

Notatka -

Kandydaci, którzy przystąpią do studiów magisterskich program kwalifikuje się do ubiegania się o podwójny stopień inżynierski w BITS Pilani po ukończeniu pierwszego roku. To zadanie jest wykonywane w drodze konkursu na ich wyniki w BITS pod koniec pierwszego roku. (Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z trybem przyjęć dostępnym na stronie internetowej przyjęć BITS).

BITSAT 2022 Ważne daty

DziałalnośćData
Początek formularza zgłoszeniowego14 marca 2022 (poniedziałek)
Termin składania wniosków online o BITSAT-2022 dla sesji-I lub obu sesji12 czerwca 2022 (niedziela)
Weryfikacja/edycja (online) w formularzu aplikacyjnym przez kandydatów8 (środa) do 12 (niedziela) czerwca 2022 r
Przydział centrum egzaminacyjnego i ogłoszenie dla kandydatów15 czerwca 2022 (środa)
Kandydaci do rezerwacji Data i miejsce testu.17 czerwca (piątek) 2022 do 22 czerwca (środa) 2022
Kandydaci do pobrania biletów na Salę wraz z instrukcją (na sesję I)25 czerwca (sobota) do terminu egzaminu
BITSAT-2022 Sesja testowa online-Iod 2 lipca (sobota) do 9 lipca (sobota) 2022 r
Okno aplikacji do ubiegania się o BITSAT-2022 Session-II4 lipca (poniedziałek) do 20 lipca (środa) 2022 r
Przydział centrum egzaminacyjnego i ogłoszenie dla kandydatów23 lipca (sobota), 2022 r
Kandydaci do rezerwacji Data i miejsce testu.26 lipca (wtorek) do 30 lipca (sobota) 2022 r
Kandydaci do pobrania biletów do Sali wraz z instrukcją (na sesję II)31 lipca (niedziela) do terminu egzaminu
BITSAT-2022 Sesja testowa online-II3 sierpnia (środa) do 7 sierpnia (niedziela) 2022 r
Złóż wniosek o przyjęcie z 12. ocenami i preferencjami15 lipca (piątek) do 31 sierpnia (środa) 2022 r
Edycja Preferencji Formularz wnioskuOd 1 września (czwartek) do 5 września (poniedziałek) 2022 r
Ogłoszenie listy przyjęć i listy oczekujących po iteracji I8 września (czwartek), 2022 r

Daty konsultacji BITSAT 2022

WydarzeniaDaty (wstępne)
Rewizja/edycja formularza zgłoszeniowego onlineOd 1 do 5 sierpnia 2022 r
Lista przyjęć i ogłoszenie listy oczekujących po iteracji BITSAT I8 sierpnia 2022 r
Termin wniesienia opłaty/zaliczkiPierwszy tydzień sierpnia 2022 r
Ogłoszenie przydziału po BITSAT Iteracja IIDrugi tydzień sierpnia 2022 r
Termin wnoszenia opłat wyrównawczych przez kandydatów wybranych do przyjęcia z listy oczekujących w II turzeDrugi tydzień sierpnia 2022 r
Ogłoszenie przydziału po BITSAT 2022 Iteracja IIITrzeci tydzień sierpnia 2022 r
Termin dla kandydatów, którzy chcą wycofać się z przyjęcia, na złożenie wniosku o wycofanie online przy użyciu danych uwierzytelniających onlineTrzeci tydzień sierpnia 2022 r
Termin wnoszenia opłat wyrównawczych przez kandydatów wybranych do przyjęcia z listy oczekujących w trzeciej iteracjiTrzeci tydzień sierpnia 2022 r
Ogłoszenie przydziału po BITSAT 2022 Iteracja IVCzwarty tydzień sierpnia 2022 r
Zgłaszanie się do rekrutacji do poszczególnych kampusów dla kandydatów wybranych do przyjęcia w Iteracji I, II, III, IVOstatni tydzień sierpnia 2022 r
Orientacja i weryfikacja dokumentów dla kandydatów wybranych do przyjęcia w Iteracji I, II, III, IVOstatni tydzień sierpnia 2022 r
Ogłoszenie przydziału po BITSAT Iteracja VOstatni tydzień sierpnia 2022 r
Rejestracja przedmiotów (przedmiotów) na I semestr 2021-22 w poszczególnych Kampusach. Odrębne informacje zostaną podane przez odpowiedni kampusPierwszy tydzień września 2022 r
Rozpoczęcie zajęć zgodnie z zapisamiPierwszy tydzień września 2022 r
Zgłoszenie się do przyjęcia na poszczególne kampusy dla kandydatów wybranych do przyjęcia w Iteracji VPierwszy tydzień września 2022 r
Ogłoszenie o rekrutacji po iteracji VIPierwszy tydzień września 2022 r
Zgłoszenie się do przyjęcia na poszczególne kampusy dla kandydatów wybranych do przyjęcia w Iteracji VIDrugi tydzień września 2022 r

Kryteria kwalifikacji BITSAT 2022

dla BE i mgr inż.

  • Kandydaci powinni zdać 12. egzamin systemu 10 + 2 z uznanej centralnej lub stanowej komisji lub jej odpowiednika z fizyki, chemii i matematyki oraz odpowiednią biegłość w języku angielskim.

Dla B. Pharm

  • Kandydaci powinni zdać 12. egzamin systemu 10+2 z uznanej centralnej lub stanowej komisji lub jej odpowiednika z fizyki, chemii i biologii oraz posiadać odpowiednią znajomość języka angielskiego. Jednak kandydaci z PCM mogą również ubiegać się o program Pharmacy.

Rekrutacja na wszystkie programy podlega warunkom podanym poniżej:

  • Kandydat powinien uzyskać łącznie minimum 75% punktów z przedmiotów Fizyka, Chemia i Matematyka (jeśli zdawał matematykę w BITSAT) lub minimum łącznie 75% punktów z przedmiotów Fizyka, Chemia i Biologia (jeśli zdawał zdał biologię w BITSAT) na 12. egzaminie, z co najmniej 60% punktami z każdego przedmiotu z fizyki, chemii i matematyki/biologii.
  • Do egzaminu BITSAT-2022 mogą przystąpić wyłącznie Studenci, którzy przystępują do 12. egzaminu w 2022 r. lub zdali 12. egzamin w 2021 r.Jeżeli kandydat podjął więcej niż jedną próbę w 12. klasie lub jej odpowiedniku, uwzględnia się tylko jego ostatnie wyniki, pod warunkiem, że ta próba dotyczyła pełnego elementu przepisanych przedmiotów/kursów. Studenci, którzy zdali 12. egzamin w 2020 r. lub wcześniej, NIE są uprawnieni do udziału w BITSAT-2022. Studenci, którzy obecnie studiują w BITS w którymkolwiek z jego kampusów, nie są uprawnieni do pojawienia się w BITSAT-2022.
  • Przyjęcia będą dokonywane wyłącznie na podstawie zasług. O pozycji merytorycznej kandydata do przyjęcia będzie decydować punktacja uzyskana przez kandydata w teście BITSAT-2022. Warunkiem przyjęcia jest jednak spełnienie wymogu uzyskania minimalnej liczby punktów z 12. egzaminu, o którym mowa powyżej.

Bezpośredni wstęp do wykaszarki na pokład

  • Studenci pierwszej rangi zarządów stanowych i centralnych w Indiach na rok 2022 otrzymają bezpośredni wstęp do wybranego przez siebie programu, niezależnie od ich wyniku BITSAT-2022 zgodnie z kryteriami kwalifikacyjnymi.

Proces aplikacji BITSAT 2022

  • Zainteresowani kandydaci powinni zarejestrować swoje nazwiska w BITSAT-2022, składając wniosek w wymaganym formularzu zgłoszeniowym online.
  • Kandydat musi wypełnić formularz zgłoszeniowy online na stronie http://www.bitsadmission.com i uiścić wymagane opłaty. Weź również wydruk wypełnionego formularza na przyszłość.

Opłaty za aplikację BITSAT 2022

SesjeKandydaci płci męskiejKandydatki
Obie Sesje5400 rupii4400 rupii
Sesja 13400 rupii2900 rupii
Sesja 2 (jeśli pojawił się na sesji 1)2000 rupii1500 rupii

Rezerwacja miejsca na test BITSAT 2022

Kandydaci, którzy zarejestrowali się na BITSAT-2022 powinnizarezerwować datę i godzinę testu przed godziną 17:00 w dniu 22ndczerwiec 2022 r.

Odbędzie się to na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Wprowadź dane osobowe poniżej i kliknij przycisk „Kontynuuj” i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zarezerwować datę i godzinę testu.

Prośby o zmianę ośrodków egzaminacyjnych nie będą rozpatrywane. Ponadto, gdy kandydat zarezerwuje datę i godzinę, żadne zmiany nie są dozwolone.

Kliknij tutajzarezerwować datę i miejsce testu BITSAT-2022

Kliknij tutajaby znaleźć miasto testowe BITSAT-2022

Karta wstępu BITSAT 2022

Po zarezerwowaniu daty i godziny testu bilet na salę ze szczegółowymi instrukcjami będzie dostępny do pobrania w trakcie25czCzerwiec 2022 – do dnia egzaminu.

  • Karta wstępu BITSAT jest dostępna do pobrania na oficjalnej stronie internetowej. Karta wstępu zawiera szczegółowe informacje, takie jak imię i nazwisko kandydata, zdjęcie i podpis, numer wniosku, dane centrum egzaminacyjnego, datę testu, godzinę testu, datę egzaminu, miejsce na test i instrukcje egzaminacyjne. Karta wstępu BITSAT 2022 wydawana jest tylko tym kandydatom, którzy dokonają rezerwacji miejsca przed ostatnim terminem.
  • Aby pobrać BITSAT Admit Card 2022, uczniowie muszą użyć swojego numeru aplikacji BITSAT, daty urodzenia i identyfikatora e-mail. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub błędnych informacji w Karcie Wstępu BITSAT, należy zgłosić organ prowadzący w terminie umożliwiającym wygenerowanie nowej Karty Wstępu z poprawnymi danymi.

Wzór egzaminu BITSAT 2022

SzczegółyDetale
Tryb egzaminuTest komputerowy
Czas trwania egzaminu3 godziny
Średni egzaminjęzyk angielski
SekcjeCzęść I – Fizyka (30 pytań) Część II – Chemia (30 pytań) Część III – Znajomość języka angielskiego (10 pytań) i logiczne rozumowanie (20 pytań) Część IV – Matematyka/Biologia (40 pytań)
Rodzaj pytańPytania wielokrotnego wyboru (MCQ)
Całkowita liczba pytań130 pytań
Schemat znakowaniaZa każdą poprawną odpowiedź będą przyznawane 3 punkty. Za błędną odpowiedź odejmowany będzie 1 punkt, a za pytania, które nie zostały zadane, nie zostaną przyznane żadne punkty.

Program BITSAT 2022

Sprawdź Syllabus BITSAT 2022 w broszurze informacyjnej.

Punkty odcięcia BITSAT

Wyniki odcięcia BITSAT 2017
Wyniki odcięcia BITSAT 2018
Wyniki odcięcia BITSAT 2019
Wyniki odcięcia BITSAT 2020

Ważne linki

Broszura informacyjnaKliknij tutaj
Witryna wstępu BITSKliknij tutaj

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kelle Weber

Last Updated: 06/08/2023

Views: 5731

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelle Weber

Birthday: 2000-08-05

Address: 6796 Juan Square, Markfort, MN 58988

Phone: +8215934114615

Job: Hospitality Director

Hobby: tabletop games, Foreign language learning, Leather crafting, Horseback riding, Swimming, Knapping, Handball

Introduction: My name is Kelle Weber, I am a magnificent, enchanting, fair, joyous, light, determined, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.